YOGA PÅ SKOLEN OG BARNEHAGEN

I dagens samfunn, hvor nettopp stressrelaterte sykdommer er blitt en helseutfordring og hvor kravene utenfra stadig øker, er det viktig for barn å lære noen verktøy som hjelper dem å roe ned, både mentalt og fysisk. Det er her barneyogaen kommer inn.
Yoga er ikke bare et stressmestringsverktøy, men også gir barnet mulighet til sosial læring, og sanse-motorikken bedres gjennom lek og bevegelse. Yogastillingene gir mange muligheter for å utfordre balansen, styrke kroppen og mulighet til å lære om egen kropp og øke kroppsbevissthet ved å stimulere primærsansene. Yoga gir barnet en unik mulighet til å bli bevisst på forskjellene mellom hvile og aktivitet. Yoga gir oppmerksomhet på pust, som hjelper barnet med selvregulering. Ved å sette ord på og få tid til å kjenne på kropps-fornemmelser, pust og følelser, får barnet en økt kroppsbevissthet og får tid til å kjenne etter hvordan man har det.

Yoga under ungdomsår gir unge mennesker et godt verktøy for å kommunisere og forholde seg til sine kropper og til andre. Yoga gir effekt fysisk, mentalt og åndelig, og gir en indre trygghet som er uvurderlig å ta med seg mot voksenlivet.
Gjennom yoga kan ungdom komme sammen på et nivå hvor de får lov til å møtes på like vilkår. På den måten kan de bygge relasjoner med hverandre basert på forståelse og aksept.

Her er et lite avsnitt fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3980104/#:

» The ancient practice of yoga may help children and young people cope with stress and thus contribute positively to mental health. In a recent book on yoga education in India, the author claims that “in a nutshell, yoga is a powerful medium for developing the personality of children and making them capable of facing the present-day challenges and problems” . In her review article, “Effect of Yoga on Mental Health in Children,” one of the world’s most prominent yoga researchers, Shirley Telles, concludes that yoga improves children’s physical and mental well-being. Similarly, the Harvard professor Sat Bir Khalsa finds that yoga in schools helps students improve resilience, mood, and self-regulation skills pertaining to emotions and stress. Thus, yoga is an important life skill tool for children and young people to cope with stress and self-regulation in a life-long perspective.

The increased global interest in yoga in recent decades is primarily due to the expectancy that yoga can calm the mind and increase overall health and well-being. Children’s mental health and well-being include developing healthy relationships with peers and teachers, and being able to self-regulate emotionally, mentally, and behaviorally»

Hvis du ønsker innføre yogatimer i din barnehage, skole eller SFO. Send meg en mail : pat-yoga@hotmail.com