KLASSER

SLOW FLOW YOGA

Slow Flow Yoga lar nybegynnere lage sin egen synkroniserte dans, samtidig som man lærer stillingene og hvordan man beveger seg, puster og strekker seg mellom stillingene. Sinn- og kropp-forbindelse er et av hovedmålene når man praktiserer alle former for yoga. Slow Flow Yoga er en herlig praksis for å oppdage ens personlige begrensninger og å lære hvordan man kan passere dem.
Tempoet kan være saktere, men utfordringer vil være til stede med tilhørende vanskeligheter å jobbe seg gjennom. Stillinger kan bli raffinert og styrket, uten at man føler seg hastet videre til neste bevegelse, neste pust eller neste stilling. Slow Flow tillater en til å bli kjent med sin kropp, lage reflekterende pauser og tid til å gå innover i en selv. Slow Flow Yoga er en terapeutisk dans av bevegelig meditasjon. Timen avsluttes med en deilig avspenning.

Denne timen er perfekt for deg som er ny til yoga og vil lære deg å flyte gjennom en vinyasa klasse.

ASHTANGA VIDEREGÅENDE

Ashtanga yoga er en fysisk yogastil som består av ca. 50 asanas (stillinger) hvor rekkefølgen er nøye sammensatt, der hver asana forbereder for den neste. Et viktig kjennetegn ved Ashtanga yoga er vinyasa-prinsippet. Vinyasa betyr synkronisert pust og bevegelse, noe som bidrar til en dynamisk flyt mellom hver asana. I bevegelsen opplever du en meditativ tilstand.
Øvelsene gjør muskulaturen i kroppen sterkere og smidigere, øker kroppsbevisstheten, gir økt energi og et roligere sinn.


Denne timen passer til de som har litt erfaring med Ashtanga eller Vinyasa fra før.
ROLIG YOGA

I denne klassen gjør vi ikke solhilsen. Intensjonen i den timen er å frigjøre stivhet, spenninger og stress både fysisk og psykisk. Vi gjør også Iyengar Yoga som er en yoga skapt av B.K.S Iyengar, med fokus på indre og ytre balanse. Iyengar Yoga tillater det indre sinn å nå alle celler og fibre i kroppen. Vi bruker forskjellig yoga utstyr (bolster, blokk, stol, etc) for å støtte og gjøre stillingene mer korrekte til vår kropp.
I disse timene inviteres sansene dine innover og det legges til rette for stillhet og til å gjøre øvelsene i eget tempo. Dette gjør at vi kan øke fokuset på pusten vår, øke bevisstheten i praksisen og å kjenne etter hvordan øvelsene virker på deg.
Timen avsluttes med en deilig avspenning.

Denne timen passer for alle. Også for deg som har skader og deg som er helt ny til yoga.
ASHTANGA NYBEGYNNER

Ashtanga Yoga er en effektiv form for trening som gir økt kroppsbevissthet, løser opp spenninger, gir styrke , smidighet, energi og et rolig sinn. I denne klassen du vil lære grunnleggende solhilsen A og B, yogastillinger og pusteteknikker.

Passer for deg som aldri har gjort yoga før eller vil fordype deg i praksisen.
STYRKE OG FLEKSIBILITET

I denne timen bruker vi noen grunnleggende asanas (yogastillinger) både for å styrke og for å gi mer fleksibilitet til kroppen vår. I denne klassen gjennomfører du øvelsene i ditt eget tempo, slik at du kan føle hvordan kroppen din virker og føles med hver bevegelse. Timen har et stort fokus på å kjenne og styrke kjerne-muskulaturen.
Kjernen består av mange muskler som stabiliserer ryggraden fra nakken og ned til underlivet. Dette er selve sentrum og kraftsenteret i kroppen din. I alle bevegelsene du gjør både i hverdagen og under aktivitet, er kjernen sentral.

Denne timen passer for alle

MORGEN YOGA

Denne timen startes med solhilsen. Vi gjør rolige øvelser og tøyninger og gjør oss klare for å starte dagen med energi og glede. Øvelsene bindes sammen gjennom et bevisst bruk av pusten og oppmerksomheten.
Vi praktiserer tilstedeværelse her og nå; oppmerksomt nærvær.
Vi avslutter med en kort meditasjon og en god avspenning.


Denne timen passer for alle
FAMILIE YOGA BARN 3-6 ÅR

Bli med på en yogatime sammen med ditt/dine barn, der vi sammen utforsker yogaens ulike aspekter. Samhandlingen mellom barn og voksne i en yogaklasse gir barnet mulighet til sosial læring. Sanse-motorikken bedres gjennom lek og bevegelse.
En vanlig time er bygget opp rundt en eventyrfortelling som danner utgangspunktet for en oppdagelsesreise gjennom kropp, pust og tanker. Denne reisen inkluderer fysiske øvelser; (som gir mange muligheter for utfordre balanse, styrke kroppen og muligheten til å lære om egen kropp og øke kroppsbevisstheten), oppmerksomhet på pusten; (som hjelper barnet med selvregulering), sang, og dans. Ettersom det ikke er fokus på prestasjon i yogaklassen er det en arena der alle barn kan få oppleve mestring og positive kropps-opplevelser, noe som kan være med på å bedre selvfølelsen og gi et positivt syn på egen kropp.
Når vi har det gøy på matten, undersøker vi andre aspekter ved livet som konsentrasjon, balanse, finne ro i kroppen og bli venn med seg selv.
BARNEYOGA 7-12 ÅR

Kurset består av fysiske aktiviteter hvor barna kan oppdage og utfordre kroppene sine.
Timen består i å utføre kroppsbevegelser kjent som asanas, enkle pusteteknikker og avspenning. De fysiske øvelsene hjelper barna å styrke kroppen, gir muligheter for å utfordre balanse og muligheten til å lære om egen kropp og øke kroppsbevisstheten.
Barna kan få låst opp unødvendige spenninger i kroppen og oppleve at de får forbedret konsentrasjon. Kurset legger vekt på velvære for barnet og utvikling av egenskaper som større tålmodighet, bedre selvkontroll og mer selvbevissthet.
Foreldre kan bli med inn i yogarommet hvis det er behov for det, men det anbefales at de venter i venterommet eller hentes når timen er ferdig.
UNGDOMSYOGA 13-16 ÅR

Ved å lære og dele yoga og meditasjon med ungdommer kan vi gi en grunnleggende trygghet som stabiliserer. Yoga gir effekt fysisk, mentalt og åndelig, og gir en indre trygghet som er uvurderlig å ta med seg mot voksenlivet.
Yoga har ikke noe med prestasjon å gjøre. Alle gjør yoga etter sin egen kropp og sine egne forutsetninger, for ikke å overskride noen grenser. Yoga handler om å lytte til sin egen kropp og finne verktøy for å oppnå mer stabil vekst både individuelt og i grupper. Gjennom yoga kan ungdom komme sammen på et nivå hvor de får lov til å møtes på like vilkår. På den måten kan de bygge relasjoner med hverandre basert på forståelse og aksept.
CHA DAO TE SEREMONI

Te er en perfekt måte å møte, tilbringe tid sammen med tilstedeværelse og ekte intensjoner. En måte å bygge dypere forbindelser med naturen, med oss selv og med andre. En måte å tømme vårt sinn, åpne våre hjerter og vekke våre sjeler. Vi vil også få muligheten til å uttrykke oss selv, dele med andre og bli mer oppmerksom på andre i gruppen.

Det er plass til 8-10 personer. Generelt kan hver te-seremoni vare
mellom 1-2 timer, avhengig av antall serveringer.