OM BARN/UNGDOM YOGA

YOGA FOR BARN
En yogaklasse gir barnet mulighet til sosial læring, og sanse-motorikken bedres gjennom lek og bevegelse. Yogastillingene gir mange muligheter for å utfordre balansen, styrke kroppen og mulighet til å lære om egen kropp og øke kroppsbevissthet ved å stimulere primærsansene. Yoga inneholder både øvelser som gir energi, og øvelser som roer ned nervesystemmet. Yoga gir barnet en unik mulighet til å bli bevisst på forskjellene mellom hvile og aktivitet. Yoga gir oppmerksomhet på pust, som hjelper barnet med selvregulering. Ved å sette ord på og få tid til å kjenne på kropps-fornemmelser, pust og følelser, får barnet en økt kroppsbevissthet og får tid til å kjenne etter hvordan man har det.
Når barn utøver yoga, senker kortisol-nivået seg i kroppen, noe som gjør at barna føler seg mindre stresset og urolige. De får muligheten til å oppleve harmoni i kroppen sin. Studier viser at når barn praktiserer yoga , utvikler og styrkes deres selvfølelse og de får en forbedret konsentrasjon og læringsevne. I yogaen får barna en opplevelse av at de er perfekt som de er.

Barna blir bevisst om sin egen pust og de ulike pusteteknikkene er lette å ta med seg utenfor yogamatta
Pust og yogaøvelser øker lungekapasiteten, åpner opp i brystkassen og øker derfor også oksygenopptaket
Yogaøvelsene styrker og utvikler både grov- og finmotorikk
Gjennom yoga utvikler barna fysisk og mental styrke.
Barna utvikler kroppbevissthet, både for egne og andres kropper.
Yoga fremmer empati og tålmodighet
Yoga øker selvtilliten og gir mestringsfølelse
Barna utvikler balanse og fleksibilitet
Barna utvikler samhold og evne til å fokusere og lytte, både til seg selv og andre, noe som igjen øker sosial kompetanse.


YOGA FOR UNGDOM
Ungdom er en overgang fra menneskehetens barndom til modenhet. Denne veksten påvirker alle lagene (Koshas) av Selvet, fysisk, energisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig. Som en slange som kaster sin hud, så kan denne passasjen gjennom dette stadiet til og med noen ganger oppleves som litt ubehagelig og smertefull.
Øvelsen av Yoga og Mindfulness er en stor hjelp under denne overgangen. Yoga under ungdomsår gir unge mennesker et godt verktøy for å kommunisere og forholde seg til sine kropper og til andre.
Yoga gir effekt fysisk, mentalt og åndelig, og gir en indre trygghet som er uvurderlig å ta med seg mot voksenlivet.
Gjennom yoga kan ungdom komme sammen på et nivå hvor de får lov til å møtes på like vilkår. På den måten kan de bygge relasjoner med hverandre basert på forståelse og aksept.

Øker styrken på muskler og bein.
Øker fleksibilitet, stabilitet og balanse
Forbedring av stillingen
Bevisst og dyp pusting.
Konsentrasjon, aksept, kreativitet.
Godhet, medfølelse og ikke-vold.
Kultivere sammenhengen mellom seg selv, andre og verden rundt dem.
Øk din bevisste tenkning, nyt alt du gjør.
Stimulerer selvtillit, verdsetter din egen indre stemme.

“Children seem to have a natural love of ceremonies, rituals, songs, and games… and a great capacity for spiritual learning and growth. When spiritual practice is communicated simply and directly to them, the children experience it as fun and helpful.”  Thich Nhat Hanh