ASHTANGA VINYASA

ASHTANGA VINYASA

 FOR Å BEGYNNE, VIL JEG FORTELLE HVORDAN JEG STARTET MED ASHTANGA.

I 2012-2013 BEGYNTE JEG MED YOGA VED HJELP AV YOUTUBE-KANALER (JEG VIL UTDYPE MIN VEI TIL YOGA EN ANNEN GANG). JEG SØKTE ETTER YOGAKLASSER OG MED TILFELDIGHET, FANT JEG EN VIDEOE AV ASHTANGA 1.SERIE MED K. PATTABHI JOIS, BEGYNTE Å ØVE SELV, OG FANT UT AT DETTE SKULLE BLI MIN VEI.

DET FØRSTE SOM TILTRAKK MEG TIL DENNE PRAKSISEN VAR DISIPLINEN, SÅ BEGYNTE JEG Å SKAFFE MEG MER INFORMASJON OG SØKTE ETTER ASHTANGA-KLASSER I MOLDE.

DET VAR IKKE FØR 2015 AT MIN PRAKSIS BLE MER KONSTANT OG DYPERE. FOKUSEN OG ENERGIEN MIN HAR ØKT, MEN FREMFOR ALT MIN TILSTEDEVÆRELSE. MIN PUST HVER GANG ER MER DYPERE, ETC. DET VAR IKKE LENGRE KUN EN SEKVENS AV POSISJONER, MEN OGSÅ EN FORBINDELSE MELLOM PUSTING OG BEVEGELSER, OG EN TILSTAND MED TILSTEDEVÆRELSE I HVER STILLING.

HVER ASHTANGA KLASSER ER HVERGANG DET SAMME STILLINGENE, MEN VIKTIGST, HVERGANG FINNER MAN STØRRE DYPDE I SIN PRAKSIS

JEG VIL UNDERSTREKE IGJEN AT ASHTANGA IKKE BARE ER EN SERIE MED POSISJONER, SÅ HVIS DU IKKE FORDYPER DEG ASHTANGA-PRAKSISEN STÅR FOR, VIL DET BARE BLI EN TRENINGSFORM, OG ASHTANGA ER IKKE BARE EN TRENINGSFORM

 ASHTANGA VINYASA

I UTØVELSEN AV ASHTANGA YOGA ER DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN ET HOVEDFOKUS – I DEN FORSTAND AT DE FYSISKE ØVELSENE ER ET HJELPEMIDDEL FOR Å UTFORSKE OG UTVIKLE SITT POTENSIALE BÅDE FYSISK OG MENTALT. TRENINGEN BASERER SEG PÅ EN SERIE (“PRIMARY SERIES”) BESTÅENDE AV CA. 50 STILLINGER/ØVELSER (ASANAS). REKKEFØLGEN AV STILLINGENE ER NØYE SAMMENSATT. HVER ASANA FORBEREDER FOR NESTE, OG HVIS MAN HAR TILLIT TIL DENNE DISIPLINEN OG PRAKTISERER REGELMESSIG VIL MAN ETTER HVERT HØSTE FRUKTENE AV SIN PRAKSIS. ET VIKTIG KJENNETEGN VED ASHTANGA YOGA ER VINYASA-PRINSIPPET. VINYASA BETYR SYNKRONISERT PUST- OG BEVEGELSESSYSTEM, OG BIDRAR TIL EN DYNAMISK FLYT MELLOM HVER STILLING, NOEN OPPLEVER EN MEDITATIV TILSTAND I BEVEGELSE.

I ASHTANGA HAR MAN DEL VIKTIG PRINSIPPER:
– PUSTEN (“UJJAYI PUST”)
– BANDHAS (“ENERGILÅSER”)
– DRISTI (“GAZING POINT”, HVOR MAN FESTER BLIKKET)
– SYNKRONISERING AV PUST OG BEVEGELSE
– EN FAST SEKVENS / SERIE AV POSISJONER

ASHTANGA YOGA BYGGER PÅ ÅTTE NIVÅER ELLER STEG. DISSE ER:

YAMA –DE REFERERER TIL DE ETISKE PRINSIPPENE OG REGLER FOR Å LEVE I SAMFUNNET. HAR FEM UNDERLIGGENDE NIVÅER:

 • AHIMSA (IKKE-VOLD)

 • SATYA (ÆRLIGHET)

 • ASTEYA (IKKE-STJELE)

 • BRAHMACHARYA (CONTINENCE)

 • APARIGRAHA (IKKE-BEGÆRE)

NIYAMA –DE ER DE ENKELTE DISIPLINER OG HOLDNINGER TIL SEG SELV. HAR FEM UNDERLIGGENDE NIVÅER:

 • SAUCHA (PURIFISERENDE),

 • SANTOSHA (Å VÆRE FORNØYD),

 • TAPAS (DISIPLIN),

 • SWADHYAYA (SELV-RANSAKEN),

 • ISHWARAPRANIDHANA (OVERGI SEG)

ASANA– FYSISKE STILLINGER
PRANAYAMA – PUSTEØVELSER HVOR MAN LÆRER Å KONTROLLERE DEN VITALE ENERGIEN
PRATYAHARA– TREKKE SANSENE TILBAKE
DHRANA -KONSENTRASJON
DHYANA – MEDITASJON
SAMADHI – BLISS/KROPP OG SJEL BLIR ETT MED ALT RUNDT OSS

DISSE ÅTTE SKRITT KAN DELES INN I TO DELER, DE FØRSTE FIRE KALLES “EKSTERNE” OG KREVER STOR EGENINNSATS FOR Å BEHERSKES TILFREDSTILLENDE. NÅR MAN BEHERSKER DE FIRE FØRSTE SKRITTENE, SIES DET AT DE SISTE “INVERTE” SKRITTENDE ELLER ASPEKTENE KOMMER LETTERE MEN OVER TID.

SELV OM YAMA OG NIYAMA KOMMER FØRST PÅ LISTEN ER DET GJERNE DET TREDJE SKRITTET MAN KOMMER I KONTAKT MED, ASANA ELLER FYSISKE STILLINGER. MEN FOR Å FÅ TIL ASANA OPTIMALT MÅ YAMA OG NIYAMA VÆRE PÅ PLASS.

DE FYSISKE POSISJONENE SKAPER EN STABIL BASE FOR Å OPPNÅ DE RESTERENDE SKRITTENE. DE GIR UTØVEREN EN GOD HELSE, ELIMINERER FORSTYRRELSER FORÅRSAKET AV SYKDOM ELLER ET USTABILT SINN.

NÅR MAN BEGYNNER PRAKTISERE YOGA VIL MAN SNART INNSE AT DE ÅTTE SKRITTENE IKKE ER I SEKVENS, MEN INTEGRERT MED HVERANDRE. NÅR MAN HAR EN REGELMESSIG FYSISK ASANA PRAKSIS BLIR MAN BEVISST PÅ HVOR VIKTIGE DE FØRSTE TO SKRITTENE ER FOR PRAKSISEN. HVORDAN MAN BEHANDLER SEG SELV OG SIN OMGIVELSE FÅR KONSEKVENSER FOR HVA MAN FÅR UT AV PRAKSISEN PÅ YOGAMATTEN. MAN BEGYNNER Å KONTROLLERE DE VITALE ENERGIENE, SANSENE TREKKES INNOVER, KONSENTRASJONEN FORBEDRES, EN TILSTAND I MEDITASJON OG BLISS KOMMER SPONTANT.

ASHTANGA VINYASA

 For å begynne, vil jeg fortelle hvordan jeg startet med Ashtanga.

I 2012-2013 begynte jeg med yoga ved hjelp av youtube-kanaler (jeg vil utdype min vei til yoga en annen gang). Jeg søkte etter yogaklasser og med tilfeldighet, fant jeg en videoe av Ashtanga 1.serie med K. Pattabhi Jois, begynte å øve selv, og fant ut at dette skulle bli min vei.

Det første som tiltrakk meg til denne praksisen var disiplinen, så begynte jeg å skaffe meg mer informasjon og søkte etter Ashtanga-klasser i Molde.

Det var ikke før 2015 at min praksis ble mer konstant og dypere. Fokusen og energien min har økt, men fremfor alt min tilstedeværelse. Min pust hver gang er mer dypere, etc. Det var ikke lengre kun en sekvens av posisjoner, men også en forbindelse mellom pusting og bevegelser, og en tilstand med tilstedeværelse i hver stilling.

Hver Ashtanga klasser er hvergang det samme stillingene, men viktigst, hvergang finner man større dypde i sin praksis

Jeg vil understreke igjen at Ashtanga ikke bare er en serie med posisjoner, så hvis du ikke fordyper deg Ashtanga-praksisen står for, vil det bare bli en treningsform, og Ashtanga er ikke bare en treningsform

 ASHTANGA VINYASA

I utøvelsen av Ashtanga yoga er den subjektive opplevelsen et hovedfokus – i den forstand at de fysiske øvelsene er et hjelpemiddel for å utforske og utvikle sitt potensiale både fysisk og mentalt. Treningen baserer seg på en serie (“Primary Series”) bestående av ca. 50 stillinger/øvelser (asanas). Rekkefølgen av stillingene er nøye sammensatt. Hver asana forbereder for neste, og hvis man har tillit til denne disiplinen og praktiserer regelmessig vil man etter hvert høste fruktene av sin praksis. Et viktig kjennetegn ved Ashtanga yoga er vinyasa-prinsippet. Vinyasa betyr synkronisert pust- og bevegelsessystem, og bidrar til en dynamisk flyt mellom hver stilling, Noen opplever en meditativ tilstand i bevegelse.

I Ashtanga har man del viktig prinsipper:
– Pusten («ujjayi pust»)
– Bandhas («energilåser»)
– Dristi («gazing point», hvor man fester blikket)
– Synkronisering av pust og bevegelse
– En fast sekvens / serie av posisjoner

Ashtanga Yoga bygger på åtte nivåer eller steg. Disse er:

YAMA –De refererer til de etiske prinsippene og regler for å leve i samfunnet. Har fem underliggende nivåer:

 • Ahimsa (ikke-vold)

 • Satya (ærlighet)

 • Asteya (ikke-stjele)

 • Brahmacharya (continence)

 • Aparigraha (ikke-begære)

NIYAMA –De er de enkelte disipliner og holdninger til seg selv. Har fem underliggende nivåer:

 • Saucha (purifiserende),

 • Santosha (å være fornøyd),

 • Tapas (disiplin),

 • Swadhyaya (selv-ransaken),

 • Ishwarapranidhana (overgi seg)

ASANA– fysiske stillinger
PRANAYAMA – Pusteøvelser hvor man lærer å kontrollere den vitale energien
PRATYAHARA– Trekke sansene tilbake
DHRANA -Konsentrasjon
DHYANA – Meditasjon
SAMADHI – Bliss/Kropp og sjel blir ett med alt rundt oss

Disse åtte skritt kan deles inn i to deler, de første fire kalles “eksterne” og krever stor egeninnsats for å beherskes tilfredstillende. Når man behersker de fire første skrittene, sies det at de siste “inverte” skrittende eller aspektene kommer lettere men over tid.

Selv om Yama og Niyama kommer først på listen er det gjerne det tredje skrittet man kommer i kontakt med, Asana eller fysiske stillinger. Men for å få til Asana optimalt må Yama og Niyama være på plass.

De fysiske posisjonene skaper en stabil base for å oppnå de resterende skrittene. De gir utøveren en god helse, eliminerer forstyrrelser forårsaket av sykdom eller et ustabilt sinn.

Når man begynner praktisere yoga vil man snart innse at de åtte skrittene ikke er i sekvens, men integrert med hverandre. Når man har en regelmessig fysisk asana praksis blir man bevisst på hvor viktige de første to skrittene er for praksisen. Hvordan man behandler seg selv og sin omgivelse får konsekvenser for hva man får ut av praksisen på yogamatten. Man begynner å kontrollere de vitale energiene, sansene trekkes innover, konsentrasjonen forbedres, en tilstand i meditasjon og bliss kommer spontant.

 

 

VINYASA

Vinyasa betyr ikke bare en sømløs overgang fra PLANKEN til CHATURANGA til URDVA MUKHA SVANASANA og til slutt til ADHO MUKHA SVANASANA. Selv om dette ikke er den ordinære meningen av ordet, har det fått dette ryktet fordi sekvensen er kontinuerlig repetert i Vinyasa Flow øvelser.

For å forstå mer om kraften til vinyasa, er det verdt å vurdere sanskritrøtter av begrepet. Vinyasa er avledet fra nyasa, som betyr «å plassere» og «vi», som betyr «på en spesiell måte.» Således tar begrepet vinyasa vakkert inn ideen om at yoga handler om å utføre hver handling kunstnerisk. Når du fokuserer på hver bevegelse med den hensikten at du legger kroppen din på en spesiell måte, gjør du hver del av din yogaøvelse spesiell, bevisst og målrettet.

Den vakre dansende strømmen av Vinyasa yoga er en kraftig bevegende meditasjon. Hver overgang bringer med seg mer potensial for årvåkenhet, følsomhet og bevissthet. Å være i en hvilken som helst individuell yogaposisjon bidrar til å sette deg inn i hvordan kroppen din føles, men å dyrke den årvåkenheten under bevegelsen tar oppmerksomheten din til et annet nivå. Du lærer hvordan kroppen din reagerer på hver handling, hvordan den vanligvis beveger seg, hvordan den liker å plassere seg, og hva den finner utfordrende. Du lærer å konfrontere alt som dukker opp uten fordom og med sinnsro.

Her viser jeg deg overgangen fra Planken til Adho Mukha Svanasana.

DSCF3176
PLANKEN Hendene plassert under skuldrene og strake armer. Stram magemusklene og ikke senk eller løft hoftene. Du må holde magen, rumpa, skuldrene og armene sterke Du må holde en linje i kroppen din fra hodet til føttene
DSCF3177
Ta kroppen fremover slik at skuldrene dine står foran hendene dine
DSCF3181
Bøy knærne hvis du trenger det i begynnelsen
DSCF3185
CHATURANGA DANDASANA Ved å bringe kroppen din fremover når du går ned til Chaturanga dandasana, vil hendene dine være under dine albuer. Legg kroppen din parallelt med bakken, armene dine ved siden av ribbenene. Aktive ben (strake). Stram underliv. Hold linjen fra hælene til toppen av hodet
DSCF3168
Senk hele kroppen din hvis du trenger det, men hold aktive ben (strake) og armene dine på plass
DSCF3169
BHUJANGASANA I begynnelsen kan du ta denne posisjonen, for å jobbe med skuldrene og ikke belaste nakken
DSCF3189
Prøv å løfte brystet litt mer og holde skuldrene dine ut. Skambenet ditt bør forbli i kontakt med gulvet og forsøke å ikke løfte navlene mer enn 3 cm fra gulvet
DSCF3188
URDVA MUKHA SVANASANA Rull tærne bakover, og legg fotvristene på gulvet. Strekk armene, og ta brystet litt fremover og oppover. Vri skuldrene bak og ned. Strekk nakken og ta hodet tilbake. Hold beina aktive
DSCF3191
ADHO MUKHA SVANASANA Løft hoftene opp og tilbake. Rull tærne fremover igjen, så føtsåle går mot matten. Vri den øvre delen av armene dine slik at albuene ikke peker mot sidene, men peker mot bakken. Hold armene strukket. Med utånding, bring brystet i retning mot knærne, hold ryggraden så rett og strukket som mulig. Aktive ben, prøv å ta hælene mot bakken. Slapp av i nakken og skuldrene